Ward Profile

Ward Number Ward Officer ( Name, Number & eMail) Zone Officer (Wherever relevant (Name, Number & eMail) Localities
64 Sri Chakradhar rao ZC - V 9666673949 Appanna Colony, Old Gajuwaka, Vinayaka Nagar, New Gajuwaka, Gajuwaka MRO Office, Bojjanna Konda, APSEB, Vinayaka Nagar, Ashok Nagar, Gajuwaka Main Road, Zink Quarters (P), Maruthinagar.
65 Sri Chakradhar rao ZC - V 9666673949 Akkireddy Palem, Ramnagar, Mindi, Sheela Nagar, Chukkavanipalem
66 Sri.CH Satranarayana ZC - VI 9912349439 Yellapuvanipalem, Kothapalem, Chandra Nagar, Santhosnagar, Padmanabhanagar, SC, BC Colony, Kamparapalem, Venkatapuram.
67 Sri.CH Satranarayana ZC - VI 9912349439 Gopalapatnam Main Road both Sides from NAD Junction to Baji Junction, Butchirajupalem, Kakaninagar, Vimannagr, Lakshminagar, E-Block.
68 Sri.CH Satranarayana ZC - VI 9912349439 Gopalapatnam Main Road both Sides from Baji Junction to Petrol Bunk Junction, Old Gopalapatnam, Lakshminagar, Indira Colony, Nethajinagar, Railway Station Road.
69 Sri.CH Satranarayana ZC - VI 9912349439 SC, BC Colony, Appalanarasimha Colony, Naiduthotha, Anjanaya Colony, Krishna Nagar, Viratnagar, Prahladapuram (Part), Simhadrinagar, R.R. Venkatapuram, RTC Colony.
70 Sri.CH Satranarayana ZC - VI 9912349439 Chinamushidivada, Purushothapuram, Laxmipuram, Purlupalam Village's, except Sanathivanipalem.
71 Sri.CH Satranarayana ZC - VI 9912349439 Entire Pendurthi, Pulagalapalem Villages.
72 Sri.CH Satranarayana ZC - VI 9912349439 Patha Adavivaram Village, Village around Pushkarini, Vijinigiripalem, Simhapuri Colony, Shipyard Colony, Bharatnagar, Appannapalem, Sanathivanipalem, Prahaladapuram (Part).
33 Sri S Ramana Murthy Z.C-IV 9705086888 Railway New Colony, Thatichetlapalem, Laxminarayanapuram, Nandagirinagar, Srinivasa Nagar (P), Suribabu Nagar, Prasanthi Nagar, Laxminagar, Railway Quarters
48 Sri. S Ramana Murthy Z.C-IV 9705086888 Burma Colony, Pavanputhra Colony, Indira Nagar, Venkanna Palem, Prakash Nagar, I.H. Colony, Janatha Colony, Ambedkar Colony, Javaharnagar Part, Ramakrishnapuram.
53 Chakradhar rao ZC - V 9666673949 R.H. Colony, Vadlapudi, CISF Quarters, Kanithi Colony, Appilonda Colony, Lakshmi Puram Colony.

Pages