Ward Profile

Ward Number Ward Officer ( Name, Number & eMail) Zone Officer (Wherever relevant (Name, Number & eMail) Localities
64 B.V.Ramana ZC - V 9666673949 Appanna Colony, Old Gajuwaka, Vinayaka Nagar, New Gajuwaka, Gajuwaka MRO Office, Bojjanna Konda, APSEB, Vinayaka Nagar, Ashok Nagar, Gajuwaka Main Road, Zink Quarters (P), Maruthinagar.
65 B.V.Ramana ZC - V 9666673949 Akkireddy Palem, Ramnagar, Mindi, Sheela Nagar, Chukkavanipalem
66 N.Sivaji ZC - VI 9848095517 Yellapuvanipalem, Kothapalem, Chandra Nagar, Santhosnagar, Padmanabhanagar, SC, BC Colony, Kamparapalem, Venkatapuram.
67 N.Sivaji ZC - VI 9848095517 Gopalapatnam Main Road both Sides from NAD Junction to Baji Junction, Butchirajupalem, Kakaninagar, Vimannagr, Lakshminagar, E-Block.
68 N.Sivaji ZC - VI 9848095517 Gopalapatnam Main Road both Sides from Baji Junction to Petrol Bunk Junction, Old Gopalapatnam, Lakshminagar, Indira Colony, Nethajinagar, Railway Station Road.
69 N.Sivaji ZC - VI 9848095517 SC, BC Colony, Appalanarasimha Colony, Naiduthotha, Anjanaya Colony, Krishna Nagar, Viratnagar, Prahladapuram (Part), Simhadrinagar, R.R. Venkatapuram, RTC Colony.
70 N.Sivaji ZC - VI 9848095517 Chinamushidivada, Purushothapuram, Laxmipuram, Purlupalam Village's, except Sanathivanipalem.
71 N.Sivaji ZC - VI 9848095517 Entire Pendurthi, Pulagalapalem Villages.
72 N.Sivaji ZC - VI 9848095517 Patha Adavivaram Village, Village around Pushkarini, Vijinigiripalem, Simhapuri Colony, Shipyard Colony, Bharatnagar, Appannapalem, Sanathivanipalem, Prahaladapuram (Part).
33 Sri Bapi Raju Z.C-IV 9848882593 Railway New Colony, Thatichetlapalem, Laxminarayanapuram, Nandagirinagar, Srinivasa Nagar (P), Suribabu Nagar, Prasanthi Nagar, Laxminagar, Railway Quarters
48 Sri Bapi Raju Z.C-IV 9848882593 2559642(O) Burma Colony, Pavanputhra Colony, Indira Nagar, Venkanna Palem, Prakash Nagar, I.H. Colony, Janatha Colony, Ambedkar Colony, Javaharnagar Part, Ramakrishnapuram.
53 B.V.Ramana ZC - V 9666673949 R.H. Colony, Vadlapudi, CISF Quarters, Kanithi Colony, Appilonda Colony, Lakshmi Puram Colony.

Pages